Stöd till ungdomsarbete

Klubbarna och distrikten kan söka Röda fjädern understöd för ungdomsarbete under perioden 2018 – 2019.

 

Enligt guvernörsrådets beslut (3/2017 – 2018 26.9.2017 § 36) stöder Lionsförbundet ungdomsarbetet med 401 500 euro med medel från Röda Fjädern-insamlingen.

 

Enligt beslutet fonderas understödet som är avsett för Lionsförbundets ungdomsarbete, och klubbarna ges möjlighet att ur fonden söka stöd för sitt eget ungdomsarbete. Guvernörsrådet beslöt vid sitt möte i mars 2018 att även distrikten kan söka understöd.

 

I praktiken innebär detta att inte hela summan delas ut på en gång. I stället fastställs målen enligt behov så länge det finns något att dela ut. Det har reserverats totalt 70 000 euro för distriktens och klubbarnas ansökningar för perioden 2018 – 2019.

 

Ansökningsdirektiven är följande:

 

Ansökningstiden går ut 31.10.2018.

Ansökningarna kan formuleras fritt men de ska ge noggranna uppgifter om den sökande (inkl. kontakt- och bankinformation) och om användningsändamålet (inkl. tidpunkt, plats, evenemangets budget) i form av en projektplan.

 

Servicebranschen behandlar ansökningarna och gör sin framställning i samarbete med generalsekreteraren.

 

Bidragen godkänns av guvernörsrådet utgående från styrelsens förslag i november.

 

Klubbarna kan söka bidrag på högst 2 000 euro och distrikten på högst 5 000 euro.

 

Bidraget ska enligt Röda Fjädern insamlingen riktas till något av följande ungdomsarbetsmålkjsättningar:

1. Ungdomarnas livskompetens.

2. Förhindra utslagenhet.

3. Ungdomarnas mentala hälsa.

4. Ett drogfritt liv.

 

Rapport över bidragets användning ska inlämnas.

 

Tilläggsuppgifter ges av serviceledare Jukka Isotalo (

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt