Ordförandets tillkännagivande om årsmötet

I dag, lördagen den 21 mars 2020, har vi fått meddelande från huvudkontoret, att planeringen av den internationella konventionen i
Singapore har avbrutits.

Hur är då situationen angående årsmötet i Seinäjoki? Kort sagt är  situationen ännu öppen.

Vi har bara varit begränsade att samlas i drygt en vecka i Finland.


Mycket har hänt under den tiden och det händer fortfarande. För ett ögonblick trodde vi att vi kunde organisera vårt eget årsmöte elektroniskt. Enligt den juridiska utredningen som vi fick är detta emellertid inte möjligt eftersom våra stadgar inte nämner en sådan möjlighet för vårt årsmöte. Det bör noteras att enligt reglerna kan guvernörsrådet träffas elektroniskt.

Därför måste årsmötet organiseras i Seinäjoki som ett fysiskt möte enligt stadgarna. Var och en av oss förstår att situationen i början av juni fortfarande är oklar medan de nuvarande
 begränsningarna finns (endast) fram till slutet av maj. För arrangörerna av årsmötet måste avbokning (eller uppskjutande av mötet) göras före 15.4. Med tanke på medlemmarna är det också bra att få den informationen snart. Därför har till exempel guvernörsrådet ett extraordinarie möte senare i veckan.

Vi förväntar oss konstruktiva förslag från medlemmarna, eller åtminstone tålamod. Enligt aktuell information kommer alla att fortsätta i sina tidigare uppgifter, om det behövs, även efter 1.7.2020, tills årsmötet som fastställer de nya uppgifterna hålls.

Kiitos ajastasi palvelulle - Tack för tiden du ger

 

Aarne Kivioja

ordförande

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt