Ordförandens tillkännagivande om förbundets årsmöte

Styrelsen har vid sitt möte den 26 mars beslutit att skjuta upp det slutliga beslutet att hålla Lions årsmöte till sitt nästa möte den 14 april. Då kommer vi säkert att ha mer information om begränsningarna förknippade med coronavirusinfektionen. För tillfället upphör alla begränsningar den 31 maj.


Om årsmötet hålls på den planerade dagen, lördagen 6.6 kommer det att hållas "avklätt", det vill säga endast punkter på dagordningen diskuteras vid ett 2-3 timmars möte.

Var och en av oss förstår att det finns en stor sannolikhet till behov att skjuta upp vårt årsmöte. Om årsmötet inte kan hållas före slutet av juni, skall de tidigare funktionärerna fortsätta i sin
tjänst på ett sätt som klarnar senare.

 

 

Kiitos ajastasi palvelulle - Tack för tiden du ger

 

Aarne Kivioja

ordförandeFinlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt