Ordförandens meddelande 15.4.2020 angående årsmötet

Bästa lionvänner,

Guvernörrådet beslutar om att hålla mötet den 6.6 eller skjuta upp det vid sitt nästa GTM-möte den 27.4. I detta skede väntar vi fortfarande på ytterligare vägledning från den finska regeringen, både när det gäller begränsningar av möten och organisering av möten under exceptionella omständigheter.

Årsmötet, om det hålls, kommer att hållas i Seinäjoki på lördagen 6.6 ”avskalat”, d.v.s. utan andra händelser än de faktiska punkterna på mötets agenda. Därför kommer det inte att finnas något skild deltagaravgift för mötet.

Organisationskommittén tillkännager följande: ”Innan coronavirusepidemin började hade 31 personer redan registrerat sig för det traditionella Lionsförbundets årsmötet i Seinäjoki. Organisationskommittén kommer att kontakta alla registrerade för att återbetala deras registreringsavgifter. Om faktura har valts som betalningsmetod kan den lämnas obetald. Mer information finns tillgänglig från Matti Heikkilä, ordförande för kanslikommittén, tel. +358 41 702 8236. ”


Aarne Kivioja
ordförande

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt