Öppet LionsForum på svenska

Allmän inbjudan till
ÖPPET LIONS FORUM PÅ SVENSKA

Forumet är en uppföljning av det första forumet i Tammerfors i mars tidigare i år. Deltagarna vid forumet indelades i grupper för att behandla ärenden i fyra korgar. De förslag och tankar som då väcktes ska nu stiliseras och föras fram till förbundets ledning. De kommer också att presenteras vid årsmötet. En agenda för Forumet i Uleåborg finns som bilaga. Rubrikerna och förslagen baserar sig på rapporterna från gruppernas arbete.
Forumet i Tammerfors samlade 38 deltagare från 6 distrikt och 27 klubbar. Gästföreläsare vid Forumet var PID Bruno Ahlqvist från Sverige. Han har särskilt av eget intresse studerat hur problematiken med flera språk inom ett Lionsförbund löses. Han presenterade förfarandet i Belgien, Holland, Schweiz och Kanada. I dessa länder är minst två språk en självklarhet.En rapport från Forumet har tillställts förbundets styrelse. Bruno Ahlqvists presentation har bifogats rapporten. Forumet har också refererats i tidningen Lion på både svenska och finska.
Forumet i Uleåborg är öppet för vem som helst. Förhandsanmälning behövs inte. Arbetsspråket vid Forumet är svenska, men det går bra att också uttrycka sig på finska.

Tidpunkt för Forumet är fredag 8.6.2018 kl 17.30-18.30 i anknytning till förbundets årsmöte. Platsen är då detta skrivs ännu öppen, men den framgår ur programmet för årsmötet och det finns särskild skyltning för Forumet.

Bilagor:
Rapport från Tammerfors
Bruno Ahlqvists presentation
Agenda för forum i Uleåborg

svfo_rapport_tammerfors.pdf


svfo_rapportbilaga2018_bruno.pdf
uppfoljning18_uleaborg.pdf


Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt