Om betalning av de internationella medlemsavgifterna

Bästa kassörer,

 

 

Det internationella huvudkontoret (Oak Brook, USA) har tyvärr sänt er oriktig information om att erlägga de internationella medlemsavgifterna på Finlands Lionsförbunds konto för att förmedlas vidare till huvudkontoret. De internationella medlemsavgifterna bör betalas in på Lions Clubs.

 

 

Internationals konto och den rätta betalningsanvisningen finns på våra hemsidor – Jäsenille – Maksamisohjeita. Om ni redan hunnit betala den internationella medlemsavgiften på Lionsförbundets konto, ber vi er per e-post meddela det erlagda beloppet och det kontonummer till vilket vi kan returnera beloppet åt ekonomisekreterare Marja Pakkanen (). 

 

Vi är ledsna över det inträffade.

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt