Nu ska vi vända skutan

Engagerade forumdeltagare i intensivt korgarbete under Lionsforum.

Ett fyrtiotal finlandssvenska lion och några finskspråkiga, men ingen från förbundets ledning, samlades till det första Lionsforum lördagen den 24 mars 2018 i Tammerfors. Diskussionerna flödade i arbetsgrupperna och det gavs flera förslag till hur informationen på svenska kunde utvecklas i förbundet.


Bruno Ahlqvist och Björn Hägerstrand tar sig ett korridorsnack.Lionsforums primus motor Björn Taxell.

Tanken på ett forum för de svenskspråkiga Lionsklubbarna väcktes då informationen och verksamheten på svenska upplevs som bristfällig på riksnivå inom Lions i Finland.

 

Största orsaken till det är otillräcklig kapacitet på förbundets kansli, men som PID Bruno Ahlqvist från Sverige konstaterade har man löst frågan med olika språk i bland annat Schweiz och Belgien. Inlägget visade att det finns fungerande modeller inom Lionsrörelsen som man kan låna av.

 

– Bristen på svenskspråkig information återspeglar sig i ett avtagande intresse hos svenska klubbar att delta i verksamheten på riksnivå. Det i sin tur leder till att evenemang inte ordnas på svenska och att viss verksamhet på svenska helt uteblivit, bland dem Lions Quest, säger PDG Björn Taxell som är en av de drivande krafterna bakom initiativet.


Glöden finns

Taxells insats får lovord av en annan aktiv person bakom Lionsforum, Björn Hägerstrand från LC Mariehamn på Åland, 1. VDG i distrikt 107-A.

 

– Den glöd och entusiasm som snurrade runt på mötet har jag kanske aldrig tidigare upplevt inom Lions. Det visar att ett svenskt forum behövs, i alla fall tills vi kommit till en situation som är acceptabel för oss svenskspråkiga, sade han.

 

Hägerstrand poängterar i likhet med Bruno Ahlqvist att man inte kommer någonstans med ilska och hot.

 

– I stället måste vi förklara för våra medlemmar som talar finska att det är verkligt viktigt för oss att kunna få information på vårt modersmål så att vi kan jobba hundraprocentigt för Lions, sade han.

 

Nu ska gruppen för Lionsforum sätta sig in i allt material som skapades under evenemanget. Målsättningen är att i Uleåborg ha en egen monter med "språkcafé" och någon form av sammankomst.

 

– En tanke kunde vara att ordna ett Forum på svenska som är öppet för alla. Då kunde det bli ett inslag på förbundsmötet som vi kan fortsätta med framöver, säger Taxell.

 

Faktaruta:

En viktig del av Lionsforum i Tammerfors var grupparbeten i form av fyra så kallade korgar med olika teman enligt följande:


A: Vem är vi, nu och sen

Skapa ett nätverk via olika kanaler, stimulera klubbarna att delta i förbundets verksamhet, stöda styrelserna i de svenska klubbarna och få bättre synlighet i förbundets media.


B: Vad och varför?

Definiera behov och önskemål om information och verksamhet på svenska, definiera behovet av översatt material och fundera på en arbetsfördelning mellan förbundets kansli och fältet gällande översättningar av material.


C I samma båt

Öka förståelsen hos de finskspråkiga att verksamhet på svenska också gagnar hela förbundet; ”ambassadörsverksamhet”, klubbverksamhet ”över språkgränserna”.


D Hur?

En framställan till förbundets styrelse om åtgärder för att förbättra informationen och verksamheten på svenska, ansökan från Finlands Lionsförbund till Internationella Lionsorganisationen om ekonomiskt bidrag för att finansiera verksamhet på svenska, internationell information på båda språken till Finland, förbundets stadgar, tidtabell för åtgärder.

 

Foto: Heikki Hemmilä


Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt