Miljötävlingens prisutdelning 5.6.2020

Virtuella lägereldskaffestunden SPESIAALI 5.6.2020 kl.18.30–19.30: Miljötävlingens prisutdelning och festdiskussion

Under den virtuella lägereldskaffestunden, som ordnas nu under världsmiljödagen, belönar man de två bästa förslagen som kommit in under miljötävlingen som ordnats nu i vår. Vid festdiskussionen tar vi fasta på frivilligarbetets roll under den brytningstid som råder gällande arbete, samt på hur man identifierar frivilligarbete och på vilket erkännande det får. Biträdande professor Arto O. Salonen från Östra Finlands universitet, som är en toppexpert då det gäller övergången till ett hållbart samhälle och medlem i Finlands expertpanel för hållbar utveckling, blåser festdiskussionen i full låga.

 

1972 instiftade FN:s generalförsamling 5 juni som världens miljödag. Sedan dess har temadagen årligen erbjudit ett fönster för diskussion kring miljöns betydelse och behovet av miljöskydd så att nuvarande och kommande generationer skall kunna njuta av den. Målsättningen är att uppmuntra människor till handlingar för att bevara miljön och att begrunda sina egna attityder till naturen. För att fira miljödagen ordnar man evenemang i över hundra länder.

 

Välkommen fredag 5.6. kl.18.30–19.30 till en festligt sjudande stund. Anmäl ditt deltagande på adressen . Tillställningen ordnas som ett webinar.
 
De virtuella lägereldskaffestunderna är en diskussionsserie som är öppen för alla. Man diskuterar miljöfrågor och lionsverksamhet ackompanjerad av tankeväckande inledningsanföranden. Lägereldskaffestundernas SPESIAALI- versioner går för sin del djupare in på valda specialteman. 

 

Lägereldskaffetillställningarna arrangeras av arbetsgruppen för Lions för rent vatten.
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt