Mansikkka är årets nationella välgörare 2018

Finlands Lionsförbund har utsett Maiju Voutilainen till årets Välgörare 2018. Hon verkar som videobloggare under namnet Mansikkka.

 

Finlands Lionsförbund utser årligen på Det Godas Dag 8.10 utmärkelsen till en person eller verksamhet, som genom verksamheten har förstärkt den gemensamma välfärden i Finland.

Vloggaren Maiju Voutilainen gick år 2016 med i Yles och mentalhälsoorganisationernas gemensamma Sekasin-kampanj riktad till ungdomar och berättade offentligt i sin blogg hur hon själv lidit av depression och ångest. Videon sågs snart över 80 000 gånger och fick stor betydelse för många unga.  Centralförbundet för Mental Hälsa utsåg år 2017 Voutilainen till sändebud för Gott sinne.

 

Voutilainen är också en av hjältarna i det nya verket Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille muille). Ungefär: Hjälteberättelser för flickor (och alla andra). I boken finns 60 starka hjälteberättelser om modiga finländska kvinnor, som gått längs egna stigar och åstadkommit någonting betydelsefullt.

 

Bloggares och vloggares påverkan på ungdomars liv är stor. I motiveringarna för utmärkelsen värdesätts att den verksamma ansvarsfullt hjälper i stora frågor och får följarnas livsinriktning att vända till det bättre.

 

Finlands Lionsförbund belönade också med hedersomnämnande Tanzanias tysta välgörare, Toini Niskanen. Niskanen kommer från Äänekoski och har genom att hålla lopptorg finansierat skolor och brunnar i Tanzania. Sedan lopptorgets verksamhet övertagits av andra har Toini börjat organisera fadderbarnsverksamhet och för närvarande finns ca 40 faddrar som hjälper till med barns skolgång och skoluniformer.

 

Hurtighetspriset till barns infektionsavdelning

Till årets lions välgörare utsågs lionspresident Sirpa Laine från lionsklubb Turku/Lucia. Genom sina färdigheter i handarbete har hon inspirerat hela klubben i att göra och skaffa så kallade hurtighetspris till barn som behandlas på infektionsavdelningen vid Åbo Universitets Centralsjukhus.

 

De utsedda offentliggjordes på Det Godas Dag 8.10 vid Malms sjukhus, där lokala lions planterade blomlökar till patienters, besökares och personalens glädje.

Lionsverksamhetens Det Godas Dag berör över 22 000 personer knutna till frivilligarbete i ca 900 lionsklubbar i hela landet. Avsikten med Det Godas Dag är att uppmärksamgöra lions frivilliga serviceverksamhet och möjligheter att öka den gemensamma välfärden.

 

Tilläggsuppgifter: Finlands Lionsförbunds generalsekreterare Maarit Kuikka, , gsm 040 580 2494.


Finlands Lionsförbund är en riksomfattaden takorganisation, som lionsklubbar grundade 24.10.1960, för att sköta nationellt samarbete, landsomfattande kampanjer och för att stöda klubbarnas verksamhet. Förbundet ordnar ungdomsutbyte, skolar och utbildar samt svarar för Finlands lionsklubbars nationella och internationella aktiviteter och samarbete, Finlands Lionsförbund hör till den internationella organisationen Lion Clubs International. Finlands Lionsföbunds medlemsantal är över 22 000.


Läs mera om verksamheten: , , och .


Översättning THFinlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt