Lion, är du intresserad av stiftelsearbete

Arne Ritari -stiftelsen sr söker två nya styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå.

 

Stiftelsens ärenden sköts och representeras av styrelsen till vilken hör den föregående verksamhetsperiodens ordförande för Finlands Lionsförbund, som växlar årligen, samt sex medlemmar, så att av de sex medlemmarna är två medlemmar i tur att avgå per verksamhetsperiod. En medlem som är i tur att avgå kan inte återväljas.

 

Styrelsen väljs av den grundande föreningens (Finlands Lionsförbund rf:s) styrelse.

De nyvalda medlemmarnas verksamhetsperiod är treårig och börjar 1.7.2021.

 

Vi värdesätter tidigare Lionsverksamhet på distriktsnivå samt intresse för stiftelsens verksamhet. Vid valet strävar man till att följa en jämn distriktsvis fördelning av styrelseplatserna varvid man beaktar distriktens tidigare representation i styrelsen. För de som nu ska väljas värdesätter vi ansökningar från A- och I-distriktens områden.

 

Åt styrelsens medlemmar betalar man inte arvode men ersätter rimliga resekostnader till möten.

 

Ytterligare information om uppgifterna ger stiftelsens ombudsman Timo Haasto. Tfn 0500-606321.

 

Vi ser fram emot din ansökan senast den 1 mars 2021 under adress Finlands Lionsförbund rf/Styrelsen, Kyrkobyvägen 10, 00700 HELSINGFORS, kuvertet märkt ”AR-stiftelsens styrelseplats”.

 

ARNE RITARI-STIFTELSEN SR

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt