LCIF fick för åttonde gången fyra stjärnor

Amerikanska Charity Navigator som rankar frivilligorganisationer har för åttonde gången i rad beviljat LCIF fyra stjärnor. Endast fyra procent av välgörenhetsorganisationerna i USA har klassats så högt. Klassificeringen baserar sig på det ekonomiska läget, ansvarsfullhet och öppenhet.

 

LCIF:s ordförande Gudrun Yngvadottir är stolt över att vi har kunnat fortsätta övertyga donatorerna att 100 procent av deras ekonomiska bidrag går till att finansiera de LCIF-program som gör det möjligt för oss att hjälpa behövande.Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt