Jag gjorde det!

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf) arrangerade med hjälp av Finlands Lionsförbunds Röda Fjädern-insamling för första gången TSEMI-läger, där barn under tonåren kan testa nya saker och uppleva glädjen i att lyckas.

 

Den bärande idén på TSEMI-lägren var att uppmuntra elever på klass 4-6 att träna sin samarbetsförmåga och lära sig om sig själv och andra genom att göra saker tillsammans. Lägren planerades speciellt för de barn under tonåren som inte har mycket egna hobbyer.

Under en lägervecka lär sig barn viktiga saker som att ta hand om sina egna saker och hur man klär sig.

 

– Under veckan lärde sig barnen också finna sin egen roll i en grupp och att dela på vardagliga sysslor som att göra kvällsmat. På samma sätt delade man på känslor som trötthet, glädje och känslan av att lyckas, berättar Anni Eskonen, koordinator för TSEMI-läger- och klubbverksamheten.

 

För en del av barnen var det första gången de var på läger och till och för en del till och med första gången de var borta över natten från sina föräldrar. Lägerdeltagarnas antal var litet så att de vuxna kunde bekanta sig ordentligt med barnen och beakta deras individuella behov och önskemål.

 

– Nästan alla deltagare tyckte att det var tillräckligt mycket att göra på lägret och att de fick nya kamrater och hobbyer. De fick bland annat paddla och testa på klättring, säger Eskonen.

TSEMI-lägren har ordnats för barn från Sotkamo, Saarijärvi, Siilinjärvi och Loimaa. Under höslovet ordnas ännu ett läger för barn från Kauhajoki. På hösten fortsätter temat med TSEMI-klubbar där lokala aktörer försöker finna en lämplig och givande hobby främst för dem som deltagit i lägren.


Päivi Tiittanen, informationschef/Förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf)
Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt