Inloggningen på MyLCI-systemet har förnyats

Inloggningen med dator på MyLCI-systemet har ändrats fr.o.m. 28.3. via det nya Lionskontot. Du kan inte längre logga in direkt på MyLCI.

 

Om du någon gång tidigare har loggat in på MyLion-systemet är Lionskontots användarnamn den e-postadress eller telefonnummer som du använt vid registreringen. Om du inte har gjort det bör du först registrera dig.

 

På Finlands Lionsförbunds medlemssidor hittar du ett uppdaterat MyLCI dokument i vilket man beskriver det nya sättet att logga in och att registrera sig ifall du inte redan har skapat ett Lionskonto.

 

hittar du på de (dokumentet Direktiv för MyLCI - Skapandet av användarnamn och inloggning på sidans nedre del).

 

I dokumentet beskrivs även hur du kan kontrollera ditt användarnamn.

 

Skapandet av Lion-identifikation eller användandet av MyLion-systemet på dator förutsätter inte installerande av MyLion-applikationen. I vissa fall blir det kvar vissa standardinställningar i arbetsstationens cacheminne. Gällande dessa finns det noterat i dokumentet Att observera.

 

I det uppdaterade dokumentet beskrivs inte annat än MyLCI (inte MyLion, nätbutiken eller Insight).

 

Ytterligare information får du av kontaktpersonen i ditt eget distrikt.

 

 

 

BL/TL 22.4.2019

 Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot