Idai slog till mot Östafrika – Lions slår tillbaka

@LCIF@NasaTyfonen Idai slog till mot en region av tre nödlidande östafrikanska nationer den 15.3.2019. Särskilt hårt drabbad blev staden Beira i Mocambique där vindhastigheter på över 200km/h och förstörde hela staden, som är i jämförbar storlek med Helsingfors. Långvarigt regn har också medfört enorma översvämningar även i låglänta regioner av Malawi och Zimbabwe. 

Över ettusen människor har redan rapporterats avlidit och hundratusentals mera är i fara. I katastrofområdena bor 1,5 miljoner människor, hälften av dem är barn.  Det är möjligt att Idai-tyfonen blir alla tiders största naturkatastrof i hela den södra halvkloten.

 

Hjälparbetet försvåras av förstörda vägar, hus och sjukhus. Myndigheterna ock hjälporganisationer har enorma problem att nå fram. LCIF har redan via lokala Lionsklubbar sänt omedelbart stöd på 70 000 USD. Hjälpbehovet har räknats av UNICEF att uppgå till över 20 miljoner.

 

Du kan hjälpa de lokala människorna på plats genom att donera till LCIF:s katastroffond. Donationerna ökar också ditt privata donatorskap eller klubbens Kampanj100 saldo. 

 

 

PCC Heikki Hemmilä, LCIF Kampanjansvarig

 

 

 

 

 

 

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt