Helsingfors centrums ljustavlor berättar om lions verksamhet

 

Lions reklam kommer under en månads tid den 7.5. - 3.6  att synas på ett fyrtiotal av Helsingfors centrums ljustavlor. 

 

Det är huvudkontorets (USA) kampanj, som de själva har färdigställt och finansierat.  Finlands Lionsförbund konsulterades först i kampanjens slutskede, och vi har inte nämnvärt kunnat påverka ljustavlornas innehåll.

Huvudkontoret vill med ljustavelkampanjen visa, hur viktigt det arbete är som organisationen utför på olika håll i världen.  Motsvarande Kidness matters – kampanj är redan förverkligad i några andra länder.  Vi lyckades få ändrat namnet på den finländska kampanjen till Goda gärningar är viktiga.

Teija

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt