Förändringar i materialförsäljningen

Försäljningen av material har i samband med organisationsförändringen tagits över av N- och B-distrikten från början av augusti. Produkterna kan endast beställas från Lions nätbutik. Beställningarna postar fortsättningsvis från förbundets kontor men produkter kan inte längre köpas direkt från kontoret.

 

Bekanta dig med de nya direktiven för näthandeln på adressen (endast på finska).

 

I urvalet finns endast en del av det internationella huvudkontorets produkter. Övriga produkter kan beställas på huvudkontorets nätbutik på adressen . 

 

Tilläggsuppgifter om materialförsäljningen ges på adressen .

I samband med organisationsförändringen har även klubbarnas rådgivning överförts från förbundet till distrikten. Kontaktuppgifterna finns i LIONS-INFO som delades ut tillsammans med tidningen LION 4/19. 

 

Även kansliets öppettider har ändrats så att kontoret är öppet från tisdag till torsdag kl. 9–15.45. Personalen nås per telefon från måndag till fredag kl. 13–13.45. Kontaktuppgifterna finns i LIONS-INFO och på förbundets hemsida .


Förändrad utmärkelsepraxis


Även sättet hur utmärkelser sköts i förbundet har ändrats. Bakgrunden är att styrelsen och guvernörsrådets beslut gällande omorganiseringen av kansliet. I praktiken innebär det att utmärkelser på klubb- och distriktsnivå inte längre sköts på förbundets kansli. I stället är det N- och B-distrikten som sköter om beställningar av förtjänsttecken och utmärkelser. 

 

Läs mera på .

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt