Det nya barnsjukhuset öppnade dörrarna

Det efterlängtade nya barnsjukhuset har öppnat sina dörrar i Helsingfors. De första patienterna och deras familjer kom till sjukhuset måndagen 17.9.

 

Lions har alltid haft ett stort hjärta för barn, och Finlands Lionsförbund, distrikten och klubbarna samt andra Lionsenheter har deltagit i sjukhusets finansiering med nästan 250 000 euro. Med den donerade summan klassificeras förbundet som en hedersdonator.

I sjukhusets finansiering har deltagit privatpersoner, företag, organisationer och stiftelser. Byggkostnaderna uppgick till 168 miljoner euro och sjukhusutrustningen till 15 miljoner euro. Av totalsumman består 38 miljoner euro av donationer.

Sjukhus för barn och familjer
I sjukhuset går man våning för våning från havets botten till rymden. Utgångspunkten för inredningskonceptet var skärgårdsmiljön som får stöd av Tove Janssons ursprungliga grafik, målningar och texter. Varje våning har sin egen historia och temat upprepas i färger, guideskyltar, den färggranna grafiken på väggarna samt som skrivna citat.


”I det nya barnsjukhuset kan föräldrarna vara med barnen i alla utrymmen och verksamheter dygnet runt.”


I det nya barnsjukhuset kan föräldrarna vara med barnen i alla utrymmen och verksamheter dygnet runt. Största delen av patientrummen är enkelrum. För föräldrarna finns ett gemensamt föräldrarum och dessutom finns det utrymmen för föräldrarna på bäddavdelningen.

 

Det finns lekutrymmen på avdelningarna och mottagningsutrymmena och en särskild lekavdelning med bland annat ett musikrum för ungdomar. I entrén finns ett havsakvarium och patienterna kan själva designa en fisk som sedan simmar runt på väggen. 

 

Digitala lösningar

Det nya barnsjukhuset erbjuder en hel del ny teknologi. Med digitala lösningar förbättras informationsgången och servicen görs smidigare.

 

En innovation är att barnpatienterna får välja en avatar, alltså en digital figur, då de skriver in sig på sjukhuset. I stället för könummer börjat den personliga avataren blinka på skärmen då patientens tur har kommit.

 

I väntrummen finns stora skärmar där man ser vilka figurer som är på avdelningen och med hjälp av dem kan föräldrarna också följa med i vilket skede barnets operation är.

 

– Det nya barnsjukhusets fina arkitektur, moderna teknik, konst och mänskliga värden gör det till ett toppsjukhus, säger en glad och lättad Jari Petäjä, direktör för barn och ungdomsenheten vid Helsingfors universitet.

 

Nya barnsjukhuset i siffror

  • 1 000 anställda.
  • På de fyra vårdavdelningarna övernattar i medeltal 100 barn varje natt.
  • Mottagningarna för patienter med tidsbokning har cirka 300 besök per dag.
  • Finlands största barnjour besöks av i medeltal 100 barn per dygn.
  • Dagsjukhuset har cirka 17 patienter per dag.
  • 25 operationer görs dagligen, varav 15 är dagkirurgiska ingrepp.

Anna-Kaisa Jansson


Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt