Corona information

Förbundets ordförande har fått många meddelanden på olika nivåer om hur man ska närma sig Corona. 

 

Jag anser det inte som möjligt, som jag har fått information om några andra organisationer, att förbjuda Lions möten. Baserat på mitt samråd med distriktsguvernörerna föreslår jag följande riktlinjer, som naturligtvis kan förändras i framtiden:

 

Klubbenivå: Regeringen rekommenderar att ”För att minska infektioner bör även icke-nödvändiga aktiviteter som nära kontakt i fritidsaktiviteter och andra fritidsaktiviteter begränsas. Detta är särskilt viktigt för att skydda de i riskzonen. ” Att avstå från klubbmöten för närvarande är tillrådligt, Närvaro vid ett klubbmöte rekommenderas inte om man är sjuk och besök rekommenderas inte.

 

Distriktsnivå: Närvaro vid distriktsårsmöten ligger långt under den rekommenderade tröskeln på 500, men vi bör vara medvetna om att vi är en frivillig organisation med mycket få obligatoriska aktiviteter. Distriktsguvernörer har just fått vägledning från Oak Brook om vilka minimikrav, om några, bör uppfyllas.

 

Förbundets nivå: Finlands regerings rekommendation hittills sträcker sig till slutet av maj. Det är uppenbart att arrangemanget av det årliga mötet inte kan förlängas på obestämd tid, eftersom det är ett evenemang med över 500 personer. Problemet behandlas bl.a. vid nästa veckas styrelsemöte.

 

Internationell nivå: LCI har lovat i början av april att meddela om årsmötet kommer att hållas i Singapore eller inte.

 

Publikhändelser: Vi har många stora aktiviteter, både på distrikts- och klubbnivå. Varje distrikt och klubb måste allvarligt överväga om de ska arrangera en sådan volontäraktivitet den här våren.

 

Aarne Kivioja

OrdförandeFinlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt