Blir ni nästa vattenlejonpar?

Är en hållbar framtid för jordklotet och bevarande av liv en hjärtesak för dig? Bli ett energiskt vattenlejon, sök en parhäst för att komplettera ditt kunnande och bli en drivande kraft för att utveckla en ny aktivitet.

 

Vattenskyddsåtgärder behöver allas – ungas såväl som gamlas – kunnande, erfarenhet och hjälpande händer. Samarbete mellan olika generationer är ansvarstagande då det är som bäst - att man tar ansvar medför att man kan göra skillnad.  Många av oss lejon har redan många kilometrar på vår mätare, många historier att berätta och erfarenheter att dela med oss av.

 

Vi Leo-medlemmar har färska kunskaper och åsikter i frågor, som är på kommande i vårt samhälle och i världen.

 

Inför  utmaningen att bevara liv och rent vatten globalt behöver vi verkligen varandra – över generationsgränserna!

 

Målsättningen är ett nätverk av vattenlejon i hela Finland

 

Lejon för rent vatten är ett spetsprojekt som startat i slutet av sommaren inom Finlands Lions-förbund. Projektet är ett av regeringens spetsprojekt som finansieras av Miljöministeriet och vars målsättning är att aktivera lejon i olika åldrar att arbeta för rent vatten tillsammans med andra aktörer i vårt samhälle. Det finns inga gränser för vad vi kan åstadkomma tillsammans, då vi låter vår kreativitet och vårt kunnande blomma inspirerade av en så viktig sak!

 

Vi utmanar nu var och en av er Lions och Leos - invid hav, sjöar eller skogar - att fundera om just du kunde bli ett vattenlejon på din ort? Tag med en bekant eller någon inom Lions på din ort eller grannorten och kom med i utmaningen!

 

Vår dröm är att under detta år skapa ett nätverk av vattenlejon som omfattar hela Finland.

 

Vi behöver ett nätverk av vattenlejon - människor som engagerat sig i vattentemat - för att se till att projektets målsättning uppnås. Vattenlejonparen förväntas stöda den egna ortens klubbar och delta i aktivitetstävlingen som skall publiceras 1.11. Tävlingen går ut på att hitta nya lösningar för att förbättra vattenkvaliteten. Vattenlejonen, tillsammans med sina klubbar, har en nyckelroll i arbetet att få vattenskyddet att bli en varaktig del av Lions verksamhet.

 

Vi är inte ensamma om dessa tankar. Baltic Sea Lions är intresserade av denna fråga och ett internationellt samarbete är redan i startgroparna. Finland har nu en möjlighet att visa exempel för övriga Lions och Leos i världen, hur man i det livsviktiga Vattentemat kan utnyttja den kraft som finns i samarbete mellan olika generationer.

 

Kom med och hitta det pulserande och energiska vattenlejonet i dig själv!

 

Vi tjänar - med hjärtat!

 

Med inspirerande hälsningar,

Pirkko Vihavainen och Teemu Laitinen      

Finlands Lionsförbunds ordförande och Finlands Leopresident 2018 - 2019

          

Översatt till svenska 17.10.2018 /Björn-Erik Lithén                                                                                                                   Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt