Björn Hägerstrand utsedd till Lions NSR-koordinator 2019-2021

Lions Nordiska Samarbetsråd (NSR) har haft sitt årliga rådsmöte i Gardemoen, Norge den 18-20 januari. NSR har utsett lion Björn Hägerstrand från Lions Club Mariehamn i Finland till dess koordinator för åren 2019-2021.

 

Björn kommer bland annat arbeta för de nordiska Lionsländernas representation på världskongresserna i Milano 2019 och ansvara samma i Singapore 2020 samt Montreal 2021.

 

Under världskongresserna brukar man arrangera en välkomstfest för de nordiska delegaterna som brukar vara runt 200-300 personer. De nordiska länderna tågar som gemensam nordisk grupp under den traditionella flaggparaden där alla nu 213 länder och territorier visar upp och marknadsför sig. Man arrangerar även en ”Scandinavian night” där man bjuder in 1 200 andra delegater för att skapa kontakter och marknadsföra de nordiska länderna.

 

För tillfället är det lite spektakulärt inom Lions på internationell nivå, i nordiskt perspektiv då vi har en isländsk världspresident, Gudrun Yngvadottir.

 

Idag finns det över 50 000 lion i Norden varav över 22 000 av dem är finländska lion.

 

Björn är idag Distrikt Guvernör och leder A-distriktet som är störst av Finlands 14 distrikt, med 88 klubbar och 2300 medlemmar.

 

Björn säger att han känner sig hedrad att få jobba med Lions på nordisk nivå och hoppas kunna hjälpa till med att utöka samarbetet mellan de nordiska länderna och se till att de får den hjälp och stöd de kan tänkas behöva.  

Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt