Billigare anmälan till värdskongressen före 1 April

Bästa Lions och Leos,

 

Som ni säkert hört kommer Lions att för första gången att arrangera en virtuell världskongress. Passa på att informera era medlemmar i klubben om tillfället att pröva på en världskongress full av intressanta seminarier och möjlighet att skaffa Lions vänner över hela världen från ditt hem!

 

Hela kongressen översätts, tolkas eller dubbas till bland annat svenska och finska.

 

 

Här följer några viktiga detaljer om kongressen 2021, vilka vi vill dela med dig nu:

  • Vår kongress 2021 kommer att bli ett virtuellt evenemang som är öppet för alla Lions och Leos i hela världen.
  • Registreringen är öppen. Registreringsavgiften är USD 50 till och med den 31 mars och USD 75 från och med den 1 april. Registreringsavgiften för Leos är USD 30 oavsett datum. Kongressens datum är för närvarande den 25-29 juni.
  • Val av verkställande tjänstemän och internationella direktorer kommer att genomföras elektroniskt och information om denna process kommer inom kort.
  • Uppdateringar om kongressen och ytterligare information kommer att läggas upp här på lcicon.lionsclubs.org så snart de finns tillgängliga.

Med vänliga Lions hälsningar!

PDG Björn Hägerstrand
NSR Coordinator 2019–2022Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt