Årsmötemeddelande

23.4.2020 Den finska regeringen meddelade att möten med mer än 500 personer inte heller får hållas i juni, vilket tydligt förhindrar vårt årliga fysiska möte.
 
24.4.2020 En lag som antagits av riksdagen om tillfälliga undantag från aktiebolagslagen, bostadsbolagslagen, andelslags-lagen, föreningslagen och vissa andra samhällslagar ger möjlighet att organisera vårt möte på ett nytt sätt. ”... Föreningens styrelse kan tillåta deltagande som avses i 17 § 2 genom post eller telekommunikation eller andra tekniska medel, även om ett sådant förfarande inte är tillåtet enligt stadgarna och fastän föreningen inte har godkänt det röstnings- och valförfarande som avses i 30 § i föreningslagen."
 
Därför, för att säkerställa kontinuiteten, organiserar vi det årliga mötet i Finlands Lionsförbund som ett distansmöte. Till dag för mötet har valts lördag 13.6 med början kl. 10:00. Mer detaljerad information finns i kallelse till mötet inklusive bilagor, som sänds vecka 19 och i deltagarinstruktionerna som kommer att sändas senare. 

 

Aarne Kivioja

ordförande

 Finlands Lionsförbund rf
Kyrkobyvägen 10
00700 Helsingfors

Kontakt