Vuosikokous järjestetään etänä

23.4.2020 Suomen hallitus ilmoitti, ettei yli 500 hengen kokouksia saa järjestää kesäkuussakaan, mikä selkeästi estää fyysisen vuosikokouksemme järjestämisen. 

 

24.4.2020 eduskunnan hyväksymä laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista antaa mahdollisuuden järjestää kokous uudella tavalla. ” … yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. ”

 

Niinpä järjestämme toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi Suomen Lions-liiton vuosikokouksen etäkokouksena. Päiväksi on valittu lauantai 13.6 klo 10 alkaen. 

 

Tarkemmat tiedot löytyvät jatkossa viikolla 19 toimitettavasta kokouskutsusta liitteineen ja myöhemmin lähetettävästä osallistumisohjeistuksesta.

 

Aarne Kivioja

puheenjohtajaSuomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot