Tulorekisteri vaikuttaa myös klubeihin ja piireihin

Tulorekisteri on uusi, monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Siitä hyötyvät viranomaisten lisäksi myös työnantajat ja kansalaiset.

 

 

Tulorekisteri helpottaa palkkojen ilmoittamista eri viranomaisille. Työnantajan ei enää tarvitse ilmoittaa samaa palkkatietoa jokaiselle taholle erikseen. 1.1.2019 lähtien työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat sähköisesti yhteen paikkaan: tulorekisteriin.

 

Myös klubit ja piirit ovat velvollisia tekemään ilmoitukset tulorekisteriin silloin kun ne esimerkiksi järjestävät tilaisuuden, jonka esiintyvälle taiteilijalle maksetaan korvaus eikä po. taiteilija ole ennakkoperintärekisterissä.

 

Osoitteessa > yritykset ja organisaatiot löytyy linkki yksityiskohtaisiin tulorekisterin ohjeisiin. Sitä klikkaamalla löytyy ohjelista, josta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus vastaa mm. kysymyksiin kenen pitää ilmoittaa, mitä ja missä aikataulussa.

 

Tärkeintä muutoksessa on muistaa tehdä rekisteri-ilmoitukset ajoissa. Siitä ohjeistetaan seuraavaa:

 

”Työnantajan erillisilmoitus annetaan kuukausittain, viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Jos ilmoituksen määräpäivä on arkilauantai tai pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä. Jos erillisilmoitus annetaan poikkeuksellisesti paperilomakkeella, ilmoitus tulee antaa viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 8. päivänä.”

 

Lisää ohjeistusta löytyy

 

Lue lisää tästä ja muista mielenkiintoisista aiheista vuoden ensimmäisestä LION 01/19-lehdestä, joka ilmestyy 14.2.2019.Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot