Tänään vietetään Kansallista veteraanipäivää

Tampereen kaupunki järjestää vuoden 2021 kansallisen veteraanipäi­vän pääjuhlan 27.4.Tampere-talossa pelkästään televisioitavana tapah­tumana klo 15 ilman paikalla olevaa yleisöä.

Tampereen pääjuhlan teemana on "Ihmisten välillä hyvä tahto" - "Välvilja mellan människor". Juhlassa tullaan keskittymään arvokkaaseen televisioitavaan ohjelmaan, jonka pääkohderyhmänä ovat sotiemme veteraanit. 

Juhlassa tullaan keskittymään arvokkaaseen televisioitavaan ohjelmaan, jonka pääkohderyhmänä ovat sotiemme veteraanit. 

Päivän keskeisenä tavoitteena on veteraanien perinnön siirtäminen seuraaville sukupolville. Tämä tavoite toivotaan tuotavan esille eri yh­teyksissä päivän viettoa valmisteltaessa. Lue vuonna 2021.

Myös lionstoiminnassa veteraanit ovat tärkeä kohderyhmä ja lionien palvelutoiminta kohdistuukin vanhusväestöön, sotiemme veteraaneihin sekä nuoriin ja muihin avun tarpeessa oleviin. 

Veteraanijärjestöjen aloitteesta valtioneuvosto nimesi vuonna 1986 huhtikuun 27. päivän Kansalliseksi veteraanipäiväksi ja yleiseksi lipu­tuspäiväksi. Ensimmäistä veteraanipäivän pääjuhlaa vietettiin vuonna 1987 Lahdessa. Tänä vuonna järjestetään 35. kertaa Kansallisen vete­raanipäivän eri tilaisuuksia. 


Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot