Seminaarissa pohdittiin jäsentoiminnan kehittämistä 

Seminaarissa kuultiin monta ajankohtaista näkemystä jäsenasioista ja alustettiin uusia ideoita miten klubien jäseniä paremmin motivoidaan, kuinka uusia jäseniä perehdytetään ja sitoutetaan, sekä millaisia hyviä keinoja jäsenhankinnassa voidaan hyödyntää.

Vajaa sata jäsenasioista kiinnostunutta leijonaa ja puolisoa osallistui Lionismin tulevaisuus Suomessa -jäsenseminaariin Seinäjoella, jossa aluksi esiteltiin tehty pro gradu -tutkimus vapaaehtoistoimintaan sitoutumisen odotuksista. Esiin nousi tärkeitä huomioita erityisesti nuorten ja työssäkäyvien ihmisten osallistumisesta ja sitoutumisesta. 
Me odotamme jäseniltämme pitkäjänteistä aktiivista sitoutumista, vaikka osa toimii lyhyt kestoisesti ja pysähtyy ajoittain tarkastelemaan jäsenyydestä henkilökohtaisesti saatavaa positiivisuutta. 
Haasteemme on vastata muuttuneisiin jäsenyyden odotuksiin. Erityisen tärkeää meille on löytää jäsenillemme vertaisviestinnän mahdollisuuksia ja kanavia. Se voi tapahtua tapaamisissa ja tilaisuuksissa tai sähköisissä viestimissä ja sosiaalisessa mediassa. Tällä tavoin vahvistamme jäsentemme tuntemaa mielihyvää tehdystä palvelusta ja auttamisesta. 

"Haasteemme on vastata muuttuneisiin jäsenyyden odotuksiin." Jokaisella jäsenellä tulisi olla hänelle sopiva kanava jakaa kokemuksiaan ja saada vahvistusta ja kannustusta omalle jäsenyydelleen lionsklubissa. Olemme myös jatkuvassa vuorovaikutustaitojen kehitystarpeessa ja taidossa sanoa kiitos oikeassa paikassa oikean ryhmän edessä.
 
Päivän muissa puheenvuoroissa tuotiin esiin monia eri näkemyksiä toimintaamme ja lionsjäsenyyteen. Saimme hengästyttävän annoksen ajatuksia jäsentoimintamme kehittämiseen I-piiristä 2VDG Hannu Anttoselta, pääsihteeri Maarit Kuikka haastoi osallistujat pohdintoihin, onko tuotteemme laadukkaassa kunnossa ja miten voimme toiminnassa olla rohkeita tullaksemme paikkakunnillamme uudestaan merkityksellisiksi. Leojen piiripresidentti Elina Laakso toi raikkaita uusia ideoita ja kokemuksia leojen jäsenhankintatavoista, joita me leijonatkin voisimme oppia ja hyödyntää. Jäsentoimialan ohjausryhmän jäsen Harri Hirvelältä saimme myös esimakua ensi kaudelle suunnitellusta jäsenhankintakampanjasta, joka auttaa ja tukee klubeja uusien jäsenten hankinnassa ja mukaan ottamisessa. Kansainvälinen johtaja Markus Flaaming puolestaan kertoi viimeisimpiä uutisia jäsenasioihin vaikuttavista kansainvälisen hallituksen päätöksistä.

Kaikille osallistujille jäi aimo annos ajatuksia ja ideoita toteutettavakseen klubeissa, piireissä ja moninkertaispiirissä. Nyt vain on ruvettava töihin.

Kaikki seminaarin esitykset löytyvät Lions-liiton kotisivuilta > jasenille > tietoja jasenille > .

Teksti ja kuva: GMT Area Leader /Pohjoismaiden ja Baltian maiden jäsenjohtaja Antti Forsell


Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot