Punainen Sulka -keräyksen tuotoilla toimintaa nuorille

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry järjesti tänä kesänä Suomen Lions-liitto ry:n Punainen Sulka -keräyksen tuotoilla ensimmäistä kertaa TSEMI-leirejä. Varhaisnuoret kokeilivat leireillä uusia asioita ja kokivat onnistumisen iloa.

TSEMI-leirien kantavana teemana oli kannustaa 4.-6.luokkalaisia varhaisnuoria kokeilemaan uutta, treenaamaan yhteistyötaitoja sekä oppimaan tekemisen kautta itsestään ja toisistaan. TSEMI-leirit suunnattiin erityisesti niille varhaisnuorille, joilla ei ole vielä paljon harrastuksia. 

 

Uusia kokemuksia

Leirielämä harjoittaa kasvavalle nuorelle tärkeitä elämäntaitoja, suunnitelmallisuutta ja vastuullisuutta. Yksinkertaisimmillaan tämä oli sitä, että huolehdittiin omista tavaroista ja pukeutumisesta.

 

‒ Leiriviikon aikana opeteltiin myös oman roolin löytämistä ryhmässä. Osallistujat jakoivat keskenään arjen pienaskareet kuten iltapalan tekemisen. Toisaalta myös tunteet kuten väsymys, riemu ja onnistumisen kokemiset jaettiin yhdessä, TSEMI -leiri- ja kerhotoiminnan koordinaattori Anni Eskonen kuvailee.

 

Leirit olivat osalle lapsista heidän ensimmäinen leirikokemus. Jotkut olivat ensimmäistä kertaa yön erossa vanhemmistaan. Leiriläisten lukumäärä päätettiin pitää pienenä, jotta aikuiset pystyisivät tutustumaan kunnolla nuoriin sekä huomioimaan heidän yksilölliset tarpeensa ja toiveensa.

 

Leiriläisille oli tarjolla elämyksellisiä toimintoja, kuten kiipeilyä ja melontaa.

 

‒ Lähes kaikki leiriläiset kokivat, että leireillä oli riittävästi monipuolista ja mielekästä tekemistä. He kokivat myös saaneensa uusia kavereita ja harrastuksia, Eskonen kertoo.

 

TSEMI-leirit järjestettiin sotkamolaisille, saarijärveläisille, siilinjärveläisille ja loimaalaisille varahaisnuorille. Syyslomalla järjestetään vielä yksi leiri kauhajokisille. Kaikkia järjestettyjä TSEMI-leirejä yhdisti samankaltainen ohjelma, samat tavoitteet ja teemat. Monipuolisen tekemisen ohella osallistujia tuettiin pohtimaan ja huomaamaan omia mielenkiinnon kohteitaan, taitojaan ja vahvuuksiaan. Lisäksi yhdessä pohdittiin muun muassa kaveruutta ja harjoiteltiin vuorovaikutustaitoja, juteltiin pelaamisesta, omista rajoista ja valintojen merkityksestä.

 

Syksyllä harrastetaan TSEMI-kerhoissa

Syksyn alkaessa kesäleirien toiminta on jatkunut TSEMI-kerhoissa paikallisten toimijoiden voimin. Kerhot pyrkivät tarjoamaan ensisijaisesti leireille osallistuneille varhaisnuorille sopivan ja mielekkään viikoittaisen harrastuksen. Kerhojen sisällöt on suunniteltu osin jo leirillä yhdessä osallistujien kanssa.

 

Lue lisää www.ehyt.fi/fi/tsemi.

 

Päivi Tiittanen, viestintäpäällikkö/ Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

 

Kuva: Suvi AlainenSuomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot