LION 2/20:  Liikuntaseurakoulutukset jatkuvat maksuttomina

Elämisentaitoja LQ -liikuntaseurakoulutukset rahoitetaan kaudella 2020-21 Punainen Sulka -kampanjan Lions Questille kohdennetuista varoista. 


Tämä merkitsee, että klubeille ei liikuntaseurakoulutuksista aiheudu kustannuksia.

Urheiluväki ja mediat ovat keskustelleet liikuntakasvatuksen pelisäännöistä. Käytännön toimena urheiluyhteisö on laatinut vastuullisuusohjelman. Ohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Kartoituskyselyyn syksyllä 2019 vastasi 69 lajiliittoa ja vastuullisuusklinikalla noin 35 osallistujaa työsti ohjelmaa konkreettisesti.

 

Lisäksi työssä on ollut mukana kuuden lajiliiton ja SUEKin ydinryhmä, joka on yhdessä Olympiakomitean kanssa vienyt ohjelmaa eteenpäin.

 

Ohjelman tavoitteet ovat yhdensuuntaisia Elämisentaitoja LQ -ohjelman tavoitteiden kanssa. Kumpikin ohjelma haluaa varmistaa, että urheilu tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia ja että lapset, nuoret ja aikuiset ovat turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.

 

Urheilun toimintaympäristön tulee olla terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava.


"Urheilun toimintaympäristön tulee olla terveyttä edistävä."


Leijonilla mahdollisuus tukea

Me leijonat olemme tekemässä työtä paremman tulevaisuuden puolesta. Lasten ja nuorten tukeminen on tätä työtä parhaimmillaan. Elämisentaitoja LQ -liikuntaseurakoulutus on kehitetty yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa.

 

Koulutuksen suosittelijoihin kuuluvat muun muassa toisen leijonalauman valmentaja Jukka Jalonen ja pesäpallokentiltä tuttu Jani Komulainen. Heidän kannustavat kommenttinsa löytyvät Lions Quest -kotisivuilta .

 

Helsingin Uimareiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä olemme kertoneet LION-lehden numerossa 5/2019. Suomen Taitoluisteluliitto on suositellut Elämisentaitoja LQ -liikuntaseurakoulutusta jokaiselle valmentajalleen. Urheiluväki arvostaa koulutusta ja panostaa siihen itsekin.  

 

Ota haaste vastaan. Esittele Elämisentaitoja LQ -liikuntaseurakoulutus paikallisille urheiluseuroille ja ehdota koulutusta seuratoimijoille. Lisätietoja saa kotisivuilta, piirin LQ -puheenjohtajilta ja vaikkapa tämän lehden sivuilta.


LQCD Jorma Hokkanen, LQ-työryhmän puheenjohtaja


Lähteitä: Soihtu, Olympiakomitean uutiskirje urheiluyhteisölle (tammikuu ja helmikuu 2020)
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot