Jatkajia haussa luottamustoimiin 

Liiton nykyisen viestintäjohtajan, palvelujohtajan, koulutusjohtajan, leotyöryhmän puheenjohtajan, nuorisoleiri ja -vaihtojohtajan ja Orkester Norden -vastuuhenkilön toimikaudet päättyvät 30.6.2020. Suomen Lions-liitto hakee näihin luottamustehtäviin jatkajia toimikaudelle 1.7.2020 – 30.6.2023.

Haettavien luottamustoimien tehtäviä ovat muun muassa

Viestintätoimialan puheenjohtaja (MD-PRC) 2020 – 2023
• Vastaa Suomen Lions-liiton viestinnästä ja viestintästrategian toteutumisesta yhdessä toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan kanssa.
• Raportoi viestinnästä kansainväliselle järjestölle, toiminnanjohtajalle, hallitukselle ja kuvernöörineuvostolle.
• Osallistuu tarvittaessa Suomen Lions-liiton hallituksen ja kuvernöörineuvoston kokouksiin.
• Osallistuu LION-lehden toimitusneuvoston kokouksiin.
• Toteuttaa viestinnän koulutusta organisaatiossa yhteistyössä koulutusjohtajan kanssa.
• Tukee piirejä PR-rahan hakemiseksi päämajasta ja vastata liiton PR-rahan hakemisesta.
• Tukee Suomen Lions-liiton projektien tiedottamista ja toimialojen ja työryhmien verkkoviestinnän kehittämistä.
• Tukee Suomen Lions-liiton, piirien ja klubien verkkoviestinnän kehittämistä.
• Toimii yhteistyössä viestintä- ja markkinointipäällikön sekä tarvittaessa liiton kumppanuusjohtajan kanssa.
• Vetää viestintätyöryhmää.

Palvelutoimialan puheenjohtaja (MDC-GST) 2020 – 2023
• Valvoo Lions-liiton palveluaktiviteettien ml. nuorisoaktiviteettien suunnitelmien mukaista toteutumista.
• Koordinoi liiton palveluaktiviteetteja ja toimialan työryhmien toimintaa.
• Kehittää uusia palveluaktiviteetteja.
• Kehittää yhdessä liiton kumppanuusjohtajan kanssa yhteistyötä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa palveluaktiviteettien osalta.
• Pyrkii kasvattamaan Suomen lionien palvelutyön näkyvyyttä ja tunnettuutta.
• Vastaa yhteistyön ja tiedonkulun toimivuudesta piirien työryhmä-/toimikuntapuheenjohtajan välillä.

Koulutustoimialan puheenjohtaja (MD-GLT) 2020 – 2023
• Tukee piireissä tapahtuvan koulutustoiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä.
• Suunnittelee ja kehittää tulevien piirikuvernöörien valmennusta.
• Toimii pyydettäessä muiden toimialojen, toiminnanjohtajan, hallituksen ja KVN:n koulutusasioiden neuvonantajana.
• Vastaa koulutusrahan hakemisesta kansainvälisestä järjestöstä.
• Toimii yhteistyössä piirikuvernöörien, koulutusjohtajien ja jäsentoimialan puheenjohtajan kanssa.

Nuorisoleiri- ja vaihtotyöryhmän puheenjohtaja (YCED) 2020 – 2023
• Vastaa saapuvasta ja lähtevästä nuorisovaihdosta.
• Vastaa nuorisovaihtoon liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä yhdessä piirien nuorisovaihtajien kanssa.
• Vastaanottaa saapuvien hakemukset ja jakaa nuoret leireille ja pelkästään isäntäperheisiin tulevat piireille.
• Laatii leiriesitteen.
• Neuvottelee nuorisovaihdon matkajärjestelyistä ja tilaa ns. keskimääräistetyt matkat valitusta matkatoimistosta.
• Vastaa uusien nuorisoleiri- ja -vaihtojohtajien koulutuksesta.
• Ohjaa nuorisoleirien järjestämistä ja vastaa leiriorganisaation koulutuksesta.
• Laatii Europa Forumissa allekirjoitettavat ns. kahdenväliset sopimukset, joilla määritellään vastaanottavien ja lähetettävien vaihtonuorten määrät kunkin vaihtomaan kanssa.

Leotyöryhmän puheenjohtaja (LeoD) 2020 - 2023
• Toimii leojen edunvalvojana Lions-liitossa.
• Tuntee ja tietää leoklubien tilanteen Suomessa.
• Edistää leotoiminnan kehittämistä Suomessa.
• Tukee ja ohjaa Suomen leojen hallituksen (SLH) toimintaa.
• Kouluttaa piirien leojohtajat yhdessä SLH:n kanssa.
• Auttaa ja kannustaa taustaklubien leoneuvojia leotoiminnassa.
• Tekee yhteistyötä Lions-liiton ja sen nuoriso-ohjelmien kanssa.
• Osallistuu leojen toimintaan sekä leojen kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin.
• Viestii yhdessä SLH:n kanssa leijonille ajankohtaisista leoasioista.
• Avustaa ja tukee lionsklubeja leoklubien perustamisessa.
• Aktivoi leojen palvelutoimintaa.

Orkester Norden -vastuuhenkilö 2020 – 2023
• välittää Orkester Nordenia koskevan tiedon jäsenistölle
• toimii tukena Suomesta orkesterissa soittaville nuorille Suomen ON-maakordinaattorina
• toimii johtoryhmän alaisuudessa

Kelpoisuusvaatimuksena kaikkiin tehtäviin on hyvä kokemus ko. toimialan tai työryhmän tehtävissä vähintään piiritasolla sekä toimien edellyttämä kielitaito (ruotsi ja englanti).

Lisäksi liiton toimialoja ja työryhmiä koskevassa ohjeistuksessa on määritelty kaikkia toimialojen ja työryhmien puheenjohtajia koskevat tehtävät (esim. toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen teko, raportointi, tiedottaminen jne.). Ohje on ladattavissa – jäsenille.

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa joko sähköpostitse () tai postitse viimeistään 31.10.2019 klo 15.45 mennessä ja Kuoreen merkintä haettava tehtävä. Valinnat tapahtuvat kuvernöörineuvoston kokouksessa Turussa 30.11.2019.

Lisätietoja tehtävistä antavat nykyinen ko. toimialan/työryhmän puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja Maarit Kuikka ().

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
Aarne Kivioja                       Maarit Kuikka
puheenjohtaja                      toiminnanjohtajaSuomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot