Hae Punainen Sulka -avustusta

Klubeilla ja piireillä on mahdollisuus hakea liiton Punainen Sulka -avustusta kaudelle 2018 – 2019.

Kuvernöörineuvoston päätöksellä (3/2017 – 2018 26.9.2017 § 36) Lions-liiton nuorisotyölle myönnetyn Punainen Sulka -keräyksen avustusosuus oli 401 500 €.

Päätöksen mukaan ”Lions-liiton nuorisotyölle tarkoitettu avustus rahastoidaan, ja klubeille annetaan mahdollisuus hakea rahastolta tukea omalle nuorisotyölleen”. Maaliskuussa 2018 pidetyssä kuvernöörineuvoston kokouksessa avustuksen hakeminen mahdollistettiin myös piireille.

 

Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, ettei koko avustussummaa jaeta kerralla, vaan avustuskohteet määritellään tilanteen mukaan siihen saakka, kunnes avustusta riittää jaettavaksi nuorisotyön kohteisiin liitossa, piireissä ja klubeissa.

 

Kaudella 2018 – 2019 klubien ja piirien hakemuksille on varattu yhteensä 70 000 euroa.

 

Hakuohjeet ovat seuraavat:

 

·       Hakemusten määräaika on 31.10.2018 mennessä.

·       Hakemukset ovat vapaamuotoisia, mutta niiden tule sisältää tarkat tiedot hakijasta (ml. yhteys- ja pankkitiedot) ja käyttökohteesta (ml. aika, paikka, tapahtuman budjetti) projektisuunnitelman muodossa.

·       Palvelutoimiala vastaa hakemusten käsittelystä ja esityksestä yhteistyössä pääsihteerin kanssa.

·       Avustukset hyväksyy kuvernöörineuvosto (marraskuu) hallituksen esityksestä.

·       Klubit voivat hakea tukea nuorisohankkeisiinsa max. 2 000 €.

·       Piirit max. 5 000 €.

·       Avustus tulee perustellusti kohdentaa Punainen Sulka -keräyksen mukaisesti neljälle seuraavista nuorisotyön alueista:

1.       Nuorten elämänhallinta

2.       Syrjäytymisen ehkäisemisen

3.       Nuorten mielenterveys

4.       Päihteetön elämäntapa

·       Avustuksen käytöstä tulee raportoida.

 

 

Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää palvelujohtaja Jukka Isotalolle ja pääsihteeri Maarit Kuikalle   viimeistään 31.10.2018.
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki

Yhteystiedot