Suomen Lions-liitto ry

Silmäsairaala Sri Lankassa

Suomen New Delhin suurlähettiläs Terhi Hakala tutustui sairaalaan tammikuussa 2012. Kuvassa Terhi Hakala yhdessä sairaalan hankevastaava Erkki Laineen kanssa.


Miksi juuri Sri Lanka?


Sri Lankassa on vajaa 22 miljoona ihmistä. Heistä 320.000 sairastaa harmaakaihia, ja useimmat heistä ovat sokeita tai huononäköisiä. Julkinen terveydenhuolto kykenee leikkaamaan vuosittain näistä potilaista vain 43.000.

Tämä oli eräs tausta sille, että suomalaiset lionit lähtivät rakentamaan silmäsairaalaa Sri Lankaan Ratnapuraan.
 
Suomalaisilla lioneilla on pitkäaikaiset ja laajapohjaiset suhteet Sri Lankan lioneihin kummilapsitoiminnan kautta. Nyt tartuttiin myös toisenlaiseen auttamishaasteeseen.

 

Silmäsairaalaa ja muutakin Sri Lankassa tapahtuvaa lionien tukitoimintaa varten perustettiin  Sri Lankan lions-ystävät -niminen Lions-liiton alainen toimikunta 8.6.2009.

 

Ote perustamispöytäkirjasta:

 

”Tarkoitus on koota yhteen Sri Lankan leijonien kanssa yhteistyöstä kiinnostuneita suomalaisia leijonia ja leijonien tukijoita sekä rakentaa yhteyksiä Sri Lankan lioneihin ja tukea heidän avustuskohteitaan.

 

Aktiviteetin ensimmäinen kohde on Ratnapuran silmäklinikka ja siihen kohdistuvan Suomen Lions-liiton omarahoituksen varmistaminen.”


Silmäsairaalan ensisijainen tehtävä on palauttaa harmaakaihipotilaille näkö. Sen tarjoamat palvelut ovat käyttäjilleen pääosin ilmaisia. Sairaalan taloudellisen toiminnan kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että tarjolla on myös maksullisia palveluita.

 

Vuoden 2016 aikana tärkeä kohteemme on varmistaa sairaalan rakentamisen loppuunsaattaminen. Keräys onnistui hyvin ja tuotti 126 500 euroa eli yli tavoitteen. löydät dokumentin, jossa kerrotaan lisätietoa keräyksestä. Syksyn 2016 aikana kilpailutetaan rakentaja ja aloitetaan rakennustyöt.

 

Päivitys 4.11.2016: Arkkitehdin laatima budjetäärinen kustannusarvio on saatu, samoin kuin yksi tarjous rakennustyöstä, mutta tällä hetkellä etsitään löytyisikö jostain Ratnapuran lähialueelta edullisempaa rakentajaa. Lue lisää

 

 

 

 

 

 

Lions-logot ja Sri Lankan Lions-ystävien merkki näkyvät hyvin sairaalan pääsisäänkäynnin yläpuolella.Haasteesta tekoihin

 

Silmäsairaalan rakentaminen on ollut Suomen valtion, suomalaisten ja srilankalaisten lionien sekä kansainvälisen - säätiön (LCIF) yhteishanke.

 

Sairaalatarvikkeiden rahoitus saatiin Suomen Ulkoasiainministeriöltä 505.000 € (85%) ja noin 90.000 € (15%) LCIF:ltä.

 

Peruskivi muurattiin 30.1.2009 ja sairaala avattiin 18.8.2011.

 

Leikkaustoiminta aloitettiin 12.1.2012, jolloin sairaalassa tehtiin ensimmäiset 15 harmaakaihileikkausta. Sairaala työllistää parisenkymmentä työntekijää.

 

Kaiken perustana on vapaaehtoinen kehitysyhteistyö ja toiminta, jossa lionsperiaatteen mukaisesti jokainen hankittu euro menee valvotusti sovittuun kohteeseen. Sri Lankassa valvonnan hoitavat paikalliset lionsklubit ja lionit.

 

Ratnapuran Silmäsairaalan potilastiedot 18.8.2011 - 30.06.2016
2011 2012 2013 2014 2015  1-6.2016    Yhteensä
Sairaalassa rekistöröidyt 2415 4257 4002 3454 5784 3735 23647
Uusintakäynnit 1219 5664 10748 8470 6846 4104 37051
Potilaat seulontaleireillä 529 5072 8663 6586 5528 1632 28010
Seulontaleirejä 6 26 43 40 33 11 159
Löydetty harmaakaihia 228 996 1902 2088 2294 1214 8722
Ilmaisleikkaukset 0 400 1129 861 893 466 3749
Maksetut leikkaukset 0 208 351 664 940 519 2682
Minitoimenpiteet leikk.salissa 31 31
Leikkaukset yhteensä 0 608 1480 1525 1864 985 6462
Potilaskäynnit sairaalassa yhteensä
60 698
Potilaskäynnit seulontaleireillä 28 010
Leikkaussali
6 457
Kaikki yhteensä 95 165

Keskeiset toimintaperiaatteet

 

Sri Lankan Lions-ystävät on luonnollinen jatke Sri Lankassa jo vuonna 1986 alkaneelle kummilapsitoiminnalle.

 

Suomalaisilla lioneilla on ollut kaikkiaan noin 2330 kummilasta, joista suuri osa on jo aikuistunut ja saanut opintonsa loppuun toimien erilaisissa ammateissa kuten lääkäreinä, opettajina, insinööreinä jne. Uusia kummilapsia otetaan jatkuvasti; tälläkin hetkellä heitä on noin 1.000.

 

Tärkeä periaate on, että se rahoittaa itse toimintansa eikä toimi Suomen Lions-liiton varoilla.


Sri Lankan Lions-ystävien hallitus on Lions-liiton toimikunta ja liitto on nimennyt siihen edustajakseen liiton puheenjohtajan sekä kansainvälisen johtajan.

 

Sri Lankan Lions-ystävät julkaisee jäsentiedotteita blogimuotoisena palstana, joka löytyy osoitteestaHeman tarina nyt suomeksi ja ruotsiksi

Katso suomen- ja ruotsinkielinen video siitä, miten lähes sokea Hema sai avun näkövammaisuutensa Sri Lankan Neth Sethan silmäsairaalassa.


Lue lisää


Sri Lankan Lions-ystävien tiedotteet

Sri Lankan Lions-ystävät julkaisee säännöllisesti jäsentiedotteita, joissa se kertoo ajankohtaiset kuulumiset sekä toiminnastaan. Täällä viimeisimmät jäsentiedotteet.


Lue lisää


Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin