Suomen Lions-liitto ry

Elämisentaitoja - Lions Quest

Elämisentaitoja - Lions Quest -ohjelma antaa kouluille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun.
 
Koulutuksessa osallistuja valmennetaan käyttämään toiminnallisia ja kokemuksellisia työtapoja, joilla vahvistetaan lasten ja nuorten itseluottamusta, tunne-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja, hyvinvointiosaamista ja samalla edistetään oppimista.
 
Koulutuksesta osallistujat saavat itselleen opettamansa ikäkaudelle sopivan materiaalin sekä paperisena että sähköisenä versiona.


  • Elämisentaitoja -ohjelman vekkosivut:


Suomessa on kymmeniä tuhansia nuoria, jotka ovat syrjäytyneet tai ovat vaarassa syrjäytyä. Lionsklubit tekevät arvokasta palvelutyötä tukemalla nuorison kasvamista tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

 

Lionsjärjestöllä on tutkimukseen perustuva apuväline, jonka avulla syrjäytymistä voidaan ehkäistä ennakolta.

 

Apuväline on kahden päivän mittainen tiivis, toiminnallinen Lions Quest -koulutus. Ohjelman avulla annetaan kasvattajille, kuten opettajille, varhaiskasvattajille ja nuorisotyöntekijöille välineet opettaa lapsille ja nuorille elämisentaitoja.

 

Lions Quest on ollut Suomessa käytössä jo yli 20 vuotta. Tänä aikana on ohjelman käyttäjiksi koulutettu jo lähes 20.000 opettajaa ja muuta kasvattajaa.

 

 

LIONS QUESTIN SISÄLTÖALUEET

 

1. Turvallinen ryhmä

  • Myönteinen, erilaisuutta arvostava oppimisilmapiiri

 

2. Itseluottamus ja päätöksenteko

  • Itsetunnon ja vastuullisuuden vahvistaminen

 

3. Vuorovaikutus

  • Kuuntelu- ja keskustelutaidot kotona, koulussa ja vapaa-aikana

 

4. Tunteet

  • Tunnetaidot ja itsehallinta sekä erityisesti muutoksessa tarvittavat valmiudet

 

5. Terveys

  • Terveen kasvun tukeminen ja päihdeasenteen muokkaaminen

 

 

Lataa tästä Quest-esite kasvattajille

 

Lions Quest -tietoa kasvattajille

 

 

 

 

Lataa tästä Quest-esite leijonille

 

Lions Quest -tietoa leijonille Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin