Suomen Lions-liitto ry

Arne Ritari -säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa.

 

Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n jäsenklubien omille ja yhteisille piiri- tai liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.Esittely

Tietoa säätiön historiasta ja sen synnystä. Toimintakauden kauden hallitus ja piirien toimikuntapuheenjohtajat. Arne Ritari -säätiön säännot.


Lue lisää


Apurahat

Apurahojen myöntämisperusteet ja toimikauden apuraha luokat. Lista myönnetyistä apurahoista ja esimerkkejä toteutuneista hankkeista.


Lue lisää


Pro Ritari

Pro Ritarin arvoon liittyy kaulassa kannettava merkki, kehystetty
taulu sekä miekka. Arvo myönnetään henkilölle, jolle on jo myönnetty Lions-ritarin
arvo. Pro Ritaruutta koskevan hakemuksen säätiölle voi tehdä klubi,
klubinsa välityksellä klubin jäsen tai ulkopuolinen taho.


Lue lisää


Ritarit

Luettelo ritarikillan jäsenistä, jota päivitetään ritaruuden julkaisun jälkeen.


Lue lisää


Kuinka ritariksi lyöminen toteutetaan

Arne Ritari -säätiön hallitus on koonnut ohjeistuksen Lions-ritariksi lyömisen ttoteuttamisesta, jotta tilaisuudesta muodostuisi mahdollismman juhallinen ja tilaisuus saisi sille kuuluvan arvon.


Lue lisää


Adressit

Kuvaus säätiön adressipakkauksesta ja muistolause-ehdotuksia. Linkki adressien tilauslomakkeelle. Valmiit pohjat omien kuvien käytölle ja ohje kuvan vaihtamiseksi.


Lue lisää


Uutiset

Uutisia ajankohtaisista tapahtumista.


Lue lisää


Palkitseminen

Säätiön palkitsemissääntö ja säätiön myöntämät palkinnot/muistamiset.


Lue lisää


Lomakkeet

Lomakkeettt apuraha-anomuksille ja Lions ritarihakemus. Toimikuntapuheenjohtajien raportit ja koulutusmateriaali.


Lue lisää


Toimintasuunnitelma

Arne Ritari -säätiön toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017.


Lue lisää


Vuosikertomus

Arne Ritari -säätiön vuosikertomus kaudelta 2015-2016.


Lue lisää


Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin