paluu etusivulle
                                                                       

lions_logo
 LC Vihti
 Maja Partiolaisille - hankePartiolaisilla ja Lions Club Vihdillä yhteinen suurhanke: kämppä partiolaisille
Vihtiläiset partiolaiset ja Lions Club Vihti ry ovat käynnistäneet yhteisen suurhankkeen. Tällä hetkellä partiolaisten käytössä on hirsinen aittarakennus Moksjärven rannalla. Se on peräisin 1700-luvulta eikä se vastaa täysin partiolaisten nykyajan tarpeita. Tavoitteena onkin saada aikaiseksi uusi kämppä partiolaisille. Tämä tarkoittaa varainkeruuta, sopivan rakennuspaikan löytämistä sekä rakennushankkeen suunnittelua ja toteuttamista.

Kämppäprojektin aloituspalaverissa

Kämppäprojektin aloituspalaverissa vasemmalta oikealle: Lions Club Vihdin Tapio Tourula sekä Vihdin Polunlöytäjistä Jesse Lindholm ja Aarne Mustakallio ja Hiistulen Tytöistä Annariikka Poikonen. Kuva: Timo Riukula

Partiolla pitkät perinteet Vihdissä

Vihdissä toimii kaksi partiolippukuntaa, Hiistulen Tytöt ry ja Vihdin Polunlöytäjät ry. Toiminta on erä- ja retkipainotteista. Pääsääntöisesti lasten ja nuorten toiminta koostuu viikoittaisista kokouksista. Lisäksi on viikonloppuretkiä ja pidempikestoisia leirejä. Uusi kämppä palvelisi nimenomaan ryhmien viikonloppuretkien retkipaikkana.

Partiolla on pitkät, yli 50-vuotiset perinteet Vihdissä. Tämä hanke on kaikkien aikojen suurin voimien koitos vihtiläisessä partiohistoriassa. Partiolaiset ovat erittäin kiitollisia kaikesta tuesta ja kiinnostuksesta hanketta kohtaan.
 

Lions Club Vihti panostaa täydellä teholla hankkeeseen 

Lions Club Vihdin presidentti Timo Riukula kertoo, että noin vuosi sitten klubiin perustettiin tulevaisuustoimikunta pohtimaan klubin tulevaisuutta ja toiminnan suuntaviivoja. Toimikunnan työn tuloksena klubi on määritellyt uudelleen arvonsa, visionsa ja strategiansa. Klubin vision mukaan klubi saa aikaan joka vuosi vähintään yhden tuloksia tuottavan aloitteeen paikkakunnan hyväksi. Tänä vuonna aloite on kämppä partiolaisille.

Aloitteen isä on klubin sihteeri Tapio Tourula. Hän toimii myös yhteyshenkilönä klubin ja partiolaisten välillä. Klubiveljet Jorma Kirveskallio ja Pertti Virta ovat rakennusalan ammattilaisia ja he tulevat auttamaan partiolaisia rakennushankkeen suunnittelussa, viranomaisyhteyksissä, laadukkaiden materiaalien hankinnassa kilpailukykyiseen hintaan sekä itse rakentamisessa.

Varaslähdön yhteistyölle partiolaisten kanssa Lions Club Vihti otti joulun alla toteutetulla joulukuusimyynnillä, joka onnistui yli odotusten. Myynnistä saatavan tuoton klubi tulee lahjoittamaan partiolaisille.


Asiakaslehti projektin varainkeruun apuna 

Koko projektia koordinoi klubin aktiviteettivastaava Timo Hyrske. Hänen mukaan varainkeruu on tärkeä vaihe tässä hankkeessa. Timo Hyrske kertoo, että varainkeruuna Lions Club Vihti tuottaa ja julkaisee toukokuun lopussa asiakaslehden, joka jaetaan kaikkiin Vihdin kotitalouksiin. Lehti tulee olemaan 16-sivuinen ja siinä esitellään partiolaisten ja Lions Club Vihdin toimintaa. Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat tehdä tämän lehden avulla lahjoituksia, joiden tuotto kanavoidaan kämppähankkeeeseen. Lehteen tulee myös 3 myytävää mainospaikkaa. 

Partiolaiset ja Lions Club Vihti pitivät 17.1.2008 ensimmäisen yhteisen mediakorttipalaverin, jossa hahmoiteltiin ilmoitustilan myynnissä ja lahjoitusten vastaanotossa tarvittavaa mediakorttia. Mediakortti ja lahjoitussopimuslomake ovat nyt valmiit ja laajassa levityksessä. Ne ovat myös nähtävissä internetissä partiolaisten sivulla www.kamppaprojekti.vipo.fi sekä Lions Club Vihdin sivulla http://www.lions.fi/district107-C/Vihti/Etusivu.html.

Lisätietoja antavat Jesse Lindholm puh. 050 543 9119, sähköposti lpkj_at_vipo.fi ja Tiina Kytö puh. 050 374 0048, sähköposti tiina.kyto_at_elisanet.fi tai Timo Hyrske puh. 040 564 1251, sähköposti timo.hyrsk_at_elisanet.fi.