LC SAUVON TOIMINTAA KAUDELLE 2013 - 2014

HALLITUKSEN KOKOONPANO:

Presidentti:

Jarkko Peuravaara

I Varapresidentti:

Jukka Mäkilä

II Varapresidentti:

Kimmo Kesälä

Past President:

Markku Taskinen

Sihteeri:

Jarkko Grandell

Rahastonhoitaja:

Alpo Kylänmäki

Klubimestari:

Pauli Rastas

Tailtwister:

Joonas Hänninen

Toiminnantarkastajat:

 


KAUDEN TEEMAT:

Lions-järjestö:

 

Me palvelemme

We serve

Kansainvälinen teema:

 

Seuraa unelmaasi

Suomen Lions-liitto:

 

Palvelulla hyvinvointia

A-piiri:

 

Yhdessä tekemällä tavoitteisiin


VARAINHANKINTA:
LC Sauvon varainhankinta perustuu klubin omistaman mainostaulun ilmoitustilojen myyntiin. Muina varainhankinnan muotoina järjestetään erilaisia palveluaktiviteettejä. Erikoisena varainhankintamuotona on Kärkniemen hiehojen laidunkauden päätös, eli osallistuminen hiehojen ajoon kesälaitumelta navetan suojiin.

AVUSTUSTOIMINTA:
LC Sauvon avustustoiminnassa keskitytään pääsääntöisesti oman kotikuntamme kohteisiin. Päätöksiä avustettavista kohteista tehdään hakemusten pohjalta koko toimintakauden ajan. Hakemukset tulee toimittaa käsiteltäviksi mieluiten klubin presidentin tai sihteerin kautta. Klubi tulee jatkamaan jo vakiintuneiden kohteiden avustamista, joita ovat mm:

  • Varattomien vanhusten asuinolosuhteiden parantaminen avustusten lisäksi tarvittaessa myös palveluaktiviteetein
  • Joulupakettien antaminen sauvolaisille perheille yhteistyössä kunnan kanssa
  • Paikallisten vapaaehtoisjärjestöjen ja paikallisen nuorisotyön tukeminen
  • Sotainvalidien ja – veteraanien tukeminen aktiviteetein
  • MLL:n Sauvon yhdistyksen uimakoulutoiminnan tukeminen
  • Sauvolaisen vaihto-oppilaan lähettäminen ja ulkomaalaisen vaihto-oppilaan vastaanottaminen
  • Koulustipendien myöntäminen Sauvon koulukeskuksen kevätjuhlassa
  • Vainajien kantopalvelu